03. juli 2020
Hjørneejendom centralt i Vrå til salg

Vrå Bibliotek skal flytte, og derfor skal den nuværende biblioteksbygning sælges. Du kan læse mere om salget her.

Skråfoto visende området
02. juli 2020
Salg af mindre areal i Hjørring

På Johs. E. Rasmussens Vej i Hjørring er der et mindre areal til salg. Arealet kan overtages efter vedtagelse af den nye kommuneplan. Du kan læse mere om salget her.

30. juni 2020
Havevold 12, Hjørring

Erhvervsgrund, 1.816 m2, beliggende Havevold 12, Hjørring Øst

Hjørring Kommune udbyder hermed en erhvervsgrund på 1.816 m2 til salg.  Grunden (matr. nr. 45gm, Hjørring Markjorder) er et erhvervsareal, beliggende i Hjørring Øst på adressen Havevold 12, 9800 Hjørring.  Der er tale om et vinkelformet areal, der strækker sig langs hjørnet af Hvidevold og Hedevold.

Kommunen udbyder området til salg med en mindstepris på 145.000 kr,. excl. moms og tilslutningsafgifter.

Der gøres opmærksom på, at der er byggepligt på arealet. Byrådet ønsker anvendelsesformålet oplyst og forbeholder sig ret til at forkaste alle tilbud, bl.a. hvis det vurderes at aktiviteten må forventes at give anledning til en uhensigtsmæssigt stor forøgelse af trafikbelastningen i området. Gældende lokalplan for området kan hentes på dette link

Ønsker du at byde på Havevold 12, skal du mærke dit bud ”Havevold 12” og sende det pr. email til grundsalg@hjoerring.dk eller på papir til Hjørring Kommune, Grundsalg, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring. Husk at buddet, jf. ovenfor, foruden pris (købspris i kroner excl. moms og tilslutningsafgifter) skal indeholde en beskrivelse af den forventede anvendelse samt et overslag over den forventede trafikmængde til de planlagte erhvervsaktiviteter på grunden (forventet antal daglige personbiler og lastbiler). Vi skal have dit bud senest den 15. juli 2020. Sælgers forslag til udformning af købsaftale kan rekvireres ved henvendelse samme sted.

Udbuddet sker i henhold til Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24. juni 2011. Forventet overtagelsesdato er den 1. september 2020 eller snarest muligt herefter.