Fremtidens bolig

Hold varmen med et omvendt køleskab

En varmepumpe fungerer som et omvendt køleskab. Mens pumpen i et køleskab trækker varme ud af skabet, trækker en varmepumpe varme ind i huset.
Til et parcelhus kan du vælge mellem 3 hovedtyper af varmepumper.

Væske til vand
En væske til vand varmepumpe henter varme fra væsken i slangerne i et jordvarmeanlæg. Varmen bliver brugt til at opvarme vand til brug i husets centralvarmeanlæg og til opvarmning af brugsvand.

Væske til vand varmepumper er de mest effektive og et oplagt valg, hvis anlægget skal erstatte et oliefyr.

Luft til vand
En luft til vand varmepumpe henter luft udefra og omsætter luften til varmt vand til brug i husets centralvarmeanlæg og til opvarmning af brugsvand.

Luft til vand varmepumper er mindre effektive end pumper, der henter varmen fra væske i et jordvarmeanlæg. Til gengæld er anlægsudgiften mindre.

Luft til vand varmepumper er mest relevante i lavenergihuse med et lille behov for opvarmning.

Luft til luft
En luft til luft varmepumpe henter luft udefra og blæser det ind i huset som opvarmet luft. Denne type varmepumpe kan ikke anvendes til opvarmning af vand.

Kvaliteten af luft til luft varmepumper svinger meget. De bedste af pumperne kan være relevante i sommerhuse og som delvis erstatning for elvarme.