This is the content
X

Reservér grunde i

Herunder kan du se en liste med ledige byggegrunde, som du kan reservere. Sæt X ved den eller de byggegrunde, du ønsker at reservere, og udfyld kontaktformularen.

Når du har reserveret en byggegrund, sender vi dig en mail med et link. Du skal klikke på linket for at bekræfte din reservation. Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Hjørring Kommune passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger her https://hjoerring.dk/databeskyttelse/


Dine oplysninger

X

Bud på:

Mine kontakt oplysninger

For virksomheder

Jeg tilbyder hermed at købe den udbudte ejendom til en kontaktpris på: kr. idet jeg samtidig indestår for at have modtaget finansieringstilsagn fra pengeinstitut eller realkreditinstitut.

Jeg er bekendt med, at salget er betinget af Byrådets accept af tilbuddet.

Jeg har læst og accepteret salgsvilkårene.

Vedlæg filer

Hjørring Kommune passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger her

X
X

Herunder finder du en række links til forskellige nyttige dokumenter, som du kan downloade som PDF eller følge linket ind på en extern hjemmeside.

Dronningensgade mv.

Projekt- og grundsalgskonkurrence for et område ved Dronningensgade

Eventuelle spørgsmål og svar til udbudsmaterialet kan ses på Hjørring Kommunes hjemmeside  www.hjoerring.dk/nybydel

Hjørring Kommune ønsker at sælge dette attraktive og centrale sted i Hjørring by for at udvikle en ny attraktiv bydel og inviterer derfor til en åben projekt- og grundsalgskonkurrence.  

Projektområdet, der er kendt som om­rådet med ”Vestre Skole”, omfatter det kommunale areal Dronningensgade 6, 12, 16, 18 samt Kochsvej 8, matrikelnumre 25a, 25av, 25bi, 25bq og 25t, alle Hjørring Bygrunde. Området er på ca. 13.000 m2, og har senest været anvendt til bl.a. teater, musikskole, misbrugscenter samt børnehave. Arealet indeholder derudover en offent­lig parkeringsplads med 79 p-pladser. Området ønskes solgt og udviklet i forbindelse med at funktionerne fraflyttes.

Området ligger centralt – tæt på byens handelsgader og togstationen, og i direkte for­bindelse med byens grønne park Christiansgave.

Området udbydes til salg uden mindstepris.

Kommunen ønsker sammen med et købstilbud også konkrete forslag til, hvordan området kan udvikles i tråd med kom­munens visioner for området. Mulighederne er åbne, men det er en forudsætning, at projektet medvirker til et kvalitetsløft af arealet, og bidrager til at tilføre midtbyen nyt liv og nye kva­liteter. Der forventes udarbejdet ny lokalplan og kommuneplantillæg for arealerne i samarbejde med køber.

Tilbudsmaterialet skal være Hjørring Kommune i hænde senest d. 25. april 2019 kl. 10.00.

Tilbud skal fremsendes pr. mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring, Att. Team Plan & Erhvervsudvikling og mærket ”Dronningensgade 12-18 m.fl., må ikke åbnes”.

Spørgsmål kan rettes til Team Plan & Erhvervsudvikling på 72336790 eller tmplan@hjoerring.dk.

Under "salgsmateriale" kan du finde bilag til udbuddet og her er link til Bymidteplanen for Hjørring by og Bydelstrategien for en del af Hjørring.  

Hjørring

Spændende handelsliv og stærk kulturprofil

Hjørring er kommunens hovedby og en vigtig drivkraft i Vendsyssel. Byen er nu, som i hele dens lange historie, center for handel og administration. Byen har til stadighed formået at udbygge sin rolle som administrativt centrum, og den rummer i dag store offentlige arbejdspladser, der udover den kommunale administration også omfatter blandt andet Sygehus Vendsyssel, Militæret, Retten i Hjørring, Skattecentret og Statens Administration.

Byen er forbundet med motorvej og jernbanespor, hvilket gør det let og hurtigt at færdes i regionen.

Hjørrings position som den betydeligste handelsby i Vendsyssel er styrket væsentligt de senere år, blandt andet ved opførelsen af shoppingcentret Metropol, gågademiljøet i Strømgade/Østergade og ved etablering af Bispetorvet med Føtex og andre kædebutikker.

Et stærkt kendetegn ved Hjørring er byens kulturprofil. Byen har en række spændende kulturelle institutioner, blandt andet Vendsyssel Historiske Museum, Vendsyssel Kunstmuseum og det nybyggede Vendsyssel Teater. Ligeledes er byens naturprofil med store grønne kiler, centralt beliggende parkanlæg og mange gamle træer et stærkt kendetegn.

Mange små og mellemstore virksomheder indenfor fremstilling, bygge/anlæg og privat service skaber sammen med detailhandlen og den offentlige sektor grundlag for et stort antal arbejdspladser, der igen er med til at skabe en forholdsvis stor pendling til byen.

Tidligt satsede Hjørring på at tiltrække uddannelser, og byen er i dag den næststørste uddannelsesby i regionen. 4-4.500 uddannelsespladser indenfor både ungdomsuddannelser og korte og mellemlange videregående uddannelser tilfører bylivet mange vitaminer.

Der bor knap 25.000 mennesker i Hjørring. Det svarer til en tredjedel af Hjørring Kommunes indbyggere, og befolkningstallet er stigende.