This is the content
X

Reservér grunde i

Herunder kan du se en liste med ledige byggegrunde, som du kan reservere. Sæt X ved den eller de byggegrunde, du ønsker at reservere, og udfyld kontaktformularen.

Når du har reserveret en byggegrund, sender vi dig en mail med et link. Du skal klikke på linket for at bekræfte din reservation. Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Hjørring Kommune passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger her https://hjoerring.dk/databeskyttelse/


Dine oplysninger

X

Bud på:

Mine kontakt oplysninger

For virksomheder

Jeg tilbyder hermed at købe den udbudte ejendom til en kontaktpris på: kr. idet jeg samtidig indestår for at have modtaget finansieringstilsagn fra pengeinstitut eller realkreditinstitut.

Jeg er bekendt med, at salget er betinget af Byrådets accept af tilbuddet.

Jeg har læst og accepteret salgsvilkårene.

Vedlæg filer

Hjørring Kommune passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger her

X
X

Herunder finder du en række links til forskellige nyttige dokumenter, som du kan downloade som PDF eller følge linket ind på en extern hjemmeside.

Korshøjvænget

Grundene ligger i et kuperet terræn med god plads til have og udhuse. Der er kun 300 meter til byens børnehave og 400 meter til Bjergby Skole og Bjergby Hallen.  Fra udstykningen løber et lukket og oplyst stisystem, så børnene kan færdes sikkert mellem hjem, skole og idrætsfaciliteter.

Bygningshøjden på grundene må højest være 8,5 meter. Der må bygges i 1½ etage. Taget skal være et saddeltag med en hældning på mellem 25 og 45 grader. Taget skal være fladt eller have ensidig hældning, og det skal beklædes med tegl, sort tagpap eller sort skifer. Ydervæggene må opføres i teglsten eller træ eller en kombination af disse. Bygningen skal holdes i farver inden for jordfarveskalaen.

Salgsprisen er inkl. moms, men ekskl. tilslutningsbidrag til forsyningsselskaberne. Du skal derfor forvente opkrævning af spildevandsbidrag, vandtilslutning og el-tilslutning.

Bjergby

Storslået natur og børnevenlige stisystemer

Bjergby ligger cirka 5 kilometer nordøst for Hjørring med under 1 kilometer til Motorvej E39. Byen ligger i naturskønne omgivelser i et bakkelandskab med en storslået natur og flotte landskabsudsigter. Egnen omkring Bjergby og Mygdal er meget skovrig.

Byens størrelse gør, at mange boliggrunde har en god forbindelse til det åbne landskab. Byens skole, idrætshal og børnehave er forbundet med cykel- og gangstier, så børn kan færdes trygt gennem byen.

Byens boligområder ligger på begge sider af Skagen Landevej, hvor størstedelen af boligerne er parcelhuse. Den ældste del af bebyggelsen ligger nærmest hovedgaden og er fra perioden 1870-1940. Det nyeste byggeri befinder sig i byens sydvestlige del ved Korshøjvænget, Søndervænget og Gedemålet, hvor der er ledige arealer til boliger. Ved Asdalvej ligger et mindre erhvervsområde med lokale håndværksvirksomheder.

Faldbjerggård Enge er et markant grønt område i Bjergby. Området består af landskabskiler med mose- og engarealer, en sø og løvtræsbevoksninger. Her findes gode rekreative stiforløb, og der er store variationer i terræn og flora. Størstedelen af området er beskyttet natur. Præstegårdsbakkerne nordvest for Bjergby er et stærkt kuperet og enestående morænebakkelandskab. Bakkerne, som er fredede, består af meget varierede naturområder med et rigt plante- og dyreliv.

Bjergby har et aktivt foreningsliv med blandt andet borgerforening, idræt, spejder, folkedans, rideklub og lokalhistorisk forening.

Bjergby Skole og Bjergby Hallen er naturlige samlingssteder for aktiviteter i området. Der bor cirka 800 personer i Bjergby.