This is the content
X

Reservér grunde i

Herunder kan du se en liste med ledige byggegrunde, som du kan reservere. Sæt X ved den eller de byggegrunde, du ønsker at reservere, og udfyld kontaktformularen.

Når du har reserveret en byggegrund, sender vi dig en mail med et link. Du skal klikke på linket for at bekræfte din reservation. Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Hjørring Kommune passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger her https://hjoerring.dk/databeskyttelse/


Dine oplysninger

X

Bud på:

Mine kontakt oplysninger

For virksomheder

Jeg tilbyder hermed at købe den udbudte ejendom til en kontaktpris på: kr. idet jeg samtidig indestår for at have modtaget finansieringstilsagn fra pengeinstitut eller realkreditinstitut.

Jeg er bekendt med, at salget er betinget af Byrådets accept af tilbuddet.

Jeg har læst og accepteret salgsvilkårene.

Vedlæg filer

Hjørring Kommune passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger her

X
X

Herunder finder du en række links til forskellige nyttige dokumenter, som du kan downloade som PDF eller følge linket ind på en extern hjemmeside.

Luftfoto visende grundenes beliggenhed
Luftfoto visende lokaliteter tæt på udstykningen
Rævebakken

Det er nu muligt at byde på grundene i det nye boligområde ved Galgebakkevej i Vrå. Nord for området ligger grønne områder og en mindre skov. Der er kun 600 meter til Idrætscenter Vrå og der bliver kun 400 meter til den nye skole, som forventes taget i brug ved årsskiftet 2021/2022. Der er 1,5 km til Vrå Station.

Grundene er omfattet af Byplanvedtægt nr. 6. Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer. 1. september forventes grundene klar til overtagelse, og du kan gå i gang med at bygge nyt hus.

Grundene udbydes til salg til mindstepriser. Mindstepriserne er inkl. moms og tilslutningsbidrag.

Bud på grundene skal afgives skriftligt til grundsalg@hjoerring.dk senest den 11. april 2019 kl. 10. Grundene sælges til højest bydende.

De grunde, som ikke sælges i udbudsrunden, kan efterfølgende købes til mindsteprisen.

Komunen arbejder også på at udbyde grunde til salg i den nordlige del af området. Disse grunde er ikke prissat og der er ikke truffet politisk beslutning om at igangsætte et udbud. Hvis du har interesse for en grun i den nordlige del af området, hører vi gerne fra dig.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Grundsalg på grundsalg@hjoerring.dk eller telefon 7233 6780.

Udbuddet og salget er omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Vrå

Stationsby med et rigt kulturliv   

Vrå er en stationsby, der ligger mellem Hjørring og Brønderslev, cirka 11 kilometer syd for Hjørring. Der er 30 minutter i bil mellem Vrå og Aalborg.

Detailhandlen er samlet i bymidten omkring Østergade, Mejerigade og Strømgade. Den omfatter dagligvarebutikker og en håndfuld specialforretninger.

Byen afgrænses mod nord af Vråvej, mod vest af Vestre Ringvej, mod syd af Galgebakkevej, mens der ikke er en tydelig vejafgrænsning mod øst. Byens primære adgang, når man kommer fra motorvej eller landevej, er fra nord ad Borupvej. Jernbanen deler byen i en østlig og en vestlig del.

En 3 meter bred øst-vestgående cykelgangsti forbinder byens boligområder, skole og idrætscenter. Stien løber gennem en lavning med Vestre Elbæk, hvor der inden for de seneste år er gennemført et større projekt med udgravning af søer til regnvandshåndtering i forbindelse med separatkloakering af byen.

Vrå Skole og byens børnehaver og vuggestuer flytter i løbet af få år fra sin nuværende placering til et areal ved Idrætscenter Vendsyssel i den sydøstlige del af byen. Byggeriet starter i 2019.

Vrå er kendt for sit rige kultur- og idrætsliv. Ikke mindst på grund af Vrå Højskole, Kunstbygningen og landets første byggelegeplads kaldet Børnenes Jord. Også Idrætscenter Vendsyssel trækker dagligt mange mennesker fra både byen og et større opland på grund af den brede vifte af idrætstilbud.

Mange af byens foreninger har fast mødested på Vrå Højskole, mens andre holder til i Idrætscenter Vendsyssel – også foreninger, der ikke har sport eller idræt på programmet. Endelig tilbyder Uhrenholdts Gaard og Rugbrødsbageriet i byens centrum faciliteter til både organiserede og uorganiserede aktiviteter inden for alt fra træ- og metal håndværk til brygning af øl.

Der bor 2.460 mennesker i Vrå.