This is the content
X

Reservér grunde i

Herunder kan du se en liste med ledige byggegrunde, som du kan reservere. Sæt X ved den eller de byggegrunde, du ønsker at reservere, og udfyld kontaktformularen.

Når du har reserveret en byggegrund, sender vi dig en mail med et link. Du skal klikke på linket for at bekræfte din reservation. Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Hjørring Kommune passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger her https://hjoerring.dk/databeskyttelse/


Dine oplysninger

X

Bud på:

Mine kontakt oplysninger

For virksomheder

Jeg tilbyder hermed at købe den udbudte ejendom til en kontaktpris på: kr. idet jeg samtidig indestår for at have modtaget finansieringstilsagn fra pengeinstitut eller realkreditinstitut.

Jeg er bekendt med, at salget er betinget af Byrådets accept af tilbuddet.

Jeg har læst og accepteret salgsvilkårene.

Vedlæg filer

Hjørring Kommune passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger her

X
X

Herunder finder du en række links til forskellige nyttige dokumenter, som du kan downloade som PDF eller følge linket ind på en extern hjemmeside.

Rugvænget

Et boligområde i kuperet terræn med smuk udsigt over Uggerby Å. Her kan du på én gang bo i byen, naturskønt og tæt på det åbne land. Fra boligområdet er der 600 meter ad stisystem til daginstitution og godt en kilometer af sti og vej til skole og idrætsfaciliteter. Her tilbydes en lang række sportsgrene – fra de traditionelle som for eksempel fodbold, håndbold og svømning til de smallere som floorball og volleyball.

Området skråner ned mod Uggerby Å, og udformningen af bebyggelsen tager derfor udgangspunkt i det eksisterende terræn. Der er en niveauforskel på 8,5 meter fra områdets højeste punkt til det laveste, der møder det beskyttede naturområde ved Uggerby Å.

De maximale højder i bebyggelsen er differentieret for at give mulighed for udsigt til ådalen fra flest mulige grunde. Derfor må bebyggelse på Rugvænget 67 og 69 højst opføres i 4,5 m målt fra den højeste kote indenfor det bebyggelige areal. Bebyggelse på grundene Rugvænget 86, 88 90, 92, 94, 102, 104, 106 og 108 må højst opføres i 7,0 meter målt fra den laveste beliggende kote indenfor det bebyggelige areal.

Bebyggelse på de højest beliggende grunde Rugvænget 96, 98 og 100 må opføres i 8,5 meter, målt fra et niveauplan fastsat af Hjørring Kommune.

Disse bestemmelser skal sikre, at der fra en 1. sal er udsigt hen over nabobebyggelsen mod ådalen.

Grundene udbydes med mindstepriser, der er inkl. moms og tilslutningsbidrag til el, vand og spildevand. Tilslutning til fjernvarme koster 37.500 kr. og afregnes direkte med Sindal Varmeforsyning.

 

Sindal

Talrige springvand og aktive foreninger

Sindal ligger på kanten af det storslåede bakkelandskab midt i Vendsyssel cirka 14 kilometer fra Hjørring og cirka 20 kilometer fra Frederikshavn. Byen er attraktiv med placeringen i landskabet, et stort opland og god infrastruktur med station og kort afstand til motorvej.

Byen er, i forhold til sin størrelse og sammenlignet med de øvrige områdebyer i kommunen, meget rig på detailhandel med mange dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Det er blandt andet byens placering ved hovedvejen mellem Frederikshavn og Hjørring, der skaber grundlaget for byens store dagligvareudbud.

Kulturarven i byen spænder fra de talrige springvand og skulpturer over Sindal Mølle og Gøgsigs Pakhus til byens historiske posthus, der er tegnet af arkitekten Hack Kampmann. Mange steder danner bebyggelsen bevaringsværdige områder blandt andet som følge af husenes placering i forhold til vejen eller bygningernes fælles hovedform.

Sindal Marked afholdes hvert år i Kr. Himmelfartsdagene, og Gøgsigs Pakhus danner løbende rammen om forskellige kunstudstillinger.

Byen har et stort udbud af fritidsmuligheder med en aktiv idrætsforening, en aktiv pensionistforening og aktive spejdere som centrale omdrejningspunkter. Der er desuden et meget aktivt friluftsliv i Slotved Dyrehave.

Sindal har cirka 3.000 indbyggere.