This is the content
X

Reservér grunde i

Herunder kan du se en liste med ledige byggegrunde, som du kan reservere. Sæt X ved den eller de byggegrunde, du ønsker at reservere, og udfyld kontaktformularen.

Når du har reserveret en byggegrund, sender vi dig en mail med et link. Du skal klikke på linket for at bekræfte din reservation. Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Hjørring Kommune passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger her https://hjoerring.dk/databeskyttelse/


Dine oplysninger

X

Bud på:

Mine kontakt oplysninger

For virksomheder

Jeg tilbyder hermed at købe den udbudte ejendom til en kontaktpris på: kr. idet jeg samtidig indestår for at have modtaget finansieringstilsagn fra pengeinstitut eller realkreditinstitut.

Jeg er bekendt med, at salget er betinget af Byrådets accept af tilbuddet.

Jeg har læst og accepteret salgsvilkårene.

Vedlæg filer

Hjørring Kommune passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger her

X
X

Herunder finder du en række links til forskellige nyttige dokumenter, som du kan downloade som PDF eller følge linket ind på en extern hjemmeside.

Vrå Bibliotekt set skråt oppe fra
Ejendommen vist på luftfoto
Sdr. Vråvej 1, Vrå

Biblioteksbygningen og grunden i Vrå beliggende Sdr. Vråvej 1, Vrå er til salg.

Bygningen blev ifølge BBR-Meddelelsen opført i 1957 og ombygget i 1985. Der er et samlet erhvervsareal på 388 m² og et kælderareal på 146 m².

Grundareal på ca. 1.450 m². Der er adgang af samme vej som Socialtilsyn Nord benytter.

Bygningen benyttes endnu af Vrå Bibliotek, som er på vej til en midlertidig adresse i Idrætscenter Vendsyssel, indtil Vrå Skole og Børnehus står færdig. Her skal biblioteket også have adresse. Overtagelse af ejendommen kan ske i løbet af efteråret, når bygningen er fraflyttet.

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 1.5.1.1. for et område til off. formål og boligbebyggelse ved Borupvej, Østergade og Sdr. Vråvej i Vrå.

Ejendommen står over for at skulle separatkloakeres. Ejendommen udbydes til salg samlet i den stand som den forefindes på salgstidspunktet. Ejendommen har energimærke E.

Aftale om besigtigelse kan aftales nærmere med Grundsalg på telefon 7233 6780 efter den 27. juli.

Ejendommen udbydes til salg uden mindstepris. Byrådet har mulighed for at forkaste alle indkomne bud.

Ønsker du at byde på Sdr. Vråvej 1, Vrå, skal du sende en mail med dit bud til grundsalg@hjoerring.dk. Vi skal have dit bud senest den 20. august kl. 10.

Vrå

Stationsby med et rigt kulturliv   

Vrå er en stationsby, der ligger mellem Hjørring og Brønderslev, cirka 11 kilometer syd for Hjørring. Der er 30 minutter i bil mellem Vrå og Aalborg.

Detailhandlen er samlet i bymidten omkring Østergade, Mejerigade og Strømgade. Den omfatter dagligvarebutikker og en håndfuld specialforretninger.

Byen afgrænses mod nord af Vråvej, mod vest af Vestre Ringvej, mod syd af Galgebakkevej, mens der ikke er en tydelig vejafgrænsning mod øst. Byens primære adgang, når man kommer fra motorvej eller landevej, er fra nord ad Borupvej. Jernbanen deler byen i en østlig og en vestlig del.

En 3 meter bred øst-vestgående cykelgangsti forbinder byens boligområder, skole og idrætscenter. Stien løber gennem en lavning med Vestre Elbæk, hvor der inden for de seneste år er gennemført et større projekt med udgravning af søer til regnvandshåndtering i forbindelse med separatkloakering af byen.

Vrå Skole og byens børnehaver og vuggestuer flytter i løbet af få år fra sin nuværende placering til et areal ved Idrætscenter Vendsyssel i den sydøstlige del af byen. Byggeriet starter i 2019.

Vrå er kendt for sit rige kultur- og idrætsliv. Ikke mindst på grund af Vrå Højskole, Kunstbygningen og landets første byggelegeplads kaldet Børnenes Jord. Også Idrætscenter Vendsyssel trækker dagligt mange mennesker fra både byen og et større opland på grund af den brede vifte af idrætstilbud.

Mange af byens foreninger har fast mødested på Vrå Højskole, mens andre holder til i Idrætscenter Vendsyssel – også foreninger, der ikke har sport eller idræt på programmet. Endelig tilbyder Uhrenholdts Gaard og Rugbrødsbageriet i byens centrum faciliteter til både organiserede og uorganiserede aktiviteter inden for alt fra træ- og metal håndværk til brygning af øl.

Der bor 2.460 mennesker i Vrå.