This is the content
X

Reservér grunde i

Herunder kan du se en liste med ledige byggegrunde, som du kan reservere. Sæt X ved den eller de byggegrunde, du ønsker at reservere, og udfyld kontaktformularen.

Når du har reserveret en byggegrund, sender vi dig en mail med et link. Du skal klikke på linket for at bekræfte din reservation. Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Hjørring Kommune passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger her https://hjoerring.dk/databeskyttelse/


Dine oplysninger

X

Bud på:

Mine kontakt oplysninger

For virksomheder

Jeg tilbyder hermed at købe den udbudte ejendom til en kontaktpris på: kr. idet jeg samtidig indestår for at have modtaget finansieringstilsagn fra pengeinstitut eller realkreditinstitut.

Jeg er bekendt med, at salget er betinget af Byrådets accept af tilbuddet.

Jeg har læst og accepteret salgsvilkårene.

Vedlæg filer

Hjørring Kommune passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger her

X
X

Herunder finder du en række links til forskellige nyttige dokumenter, som du kan downloade som PDF eller følge linket ind på en extern hjemmeside.

Oversigtskort
Tyrsigvej 26, Sindal

Ejendommen Tyrsigvej 26, Sindal er til salg.

Huset blev opført i 1897 og sidst ombygget i 1975. Efter BBR-Meddelelsen er der et registreret erhvervsareal på 168 m² og et maskinhus på 125 m². Grunden er på ca. 1.800 m².

Bygningen er oprindeligt opført som stuehus til ejendommen Tyrsigvej 24, men har senest været anvendt som klublokaler. Bygningen har stået tom i længere tid og kan overtages snarest muligt. Hvis bygningen skal anvendes, skal køber være indstillet på en del istandsættelse.

Ejendommen er beliggende i et erhvervsområde og kan kunne benyttes til erhvervsformål. Vilkårene for området fremgår af lokalplan nr. 05.25.1988.

Ejendommen udbydes til salg i den stand som den forefindes på salgstidspunktet.

Aftale om besigtigelse kan aftales nærmere med Grundsalg på telefon 7233 6780.

Ejendommen udbydes til salg uden mindstepris. Byrådet har mulighed for at forkaste alle indkomne bud.

Ønsker du at byde på Tyrsigvej 26, skal du maile dit bud til grundsalg@hjoerring.dk eller benytte "Byd på bygning" her på siden. Vi skal have dit bud senest den 4. maj 2020 kl. 10.00.

Salget sker efter Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24. juni 2011.

Sindal

Talrige springvand og aktive foreninger

Sindal ligger på kanten af det storslåede bakkelandskab midt i Vendsyssel cirka 14 kilometer fra Hjørring og cirka 20 kilometer fra Frederikshavn. Byen er attraktiv med placeringen i landskabet, et stort opland og god infrastruktur med station og kort afstand til motorvej.

Byen er, i forhold til sin størrelse og sammenlignet med de øvrige områdebyer i kommunen, meget rig på detailhandel med mange dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Det er blandt andet byens placering ved hovedvejen mellem Frederikshavn og Hjørring, der skaber grundlaget for byens store dagligvareudbud.

Kulturarven i byen spænder fra de talrige springvand og skulpturer over Sindal Mølle og Gøgsigs Pakhus til byens historiske posthus, der er tegnet af arkitekten Hack Kampmann. Mange steder danner bebyggelsen bevaringsværdige områder blandt andet som følge af husenes placering i forhold til vejen eller bygningernes fælles hovedform.

Sindal Marked afholdes hvert år i Kr. Himmelfartsdagene, og Gøgsigs Pakhus danner løbende rammen om forskellige kunstudstillinger.

Byen har et stort udbud af fritidsmuligheder med en aktiv idrætsforening, en aktiv pensionistforening og aktive spejdere som centrale omdrejningspunkter. Der er desuden et meget aktivt friluftsliv i Slotved Dyrehave.

Sindal har cirka 3.000 indbyggere.