This is the content
X

Reservér grunde i

Herunder kan du se en liste med ledige byggegrunde, som du kan reservere. Sæt X ved den eller de byggegrunde, du ønsker at reservere, og udfyld kontaktformularen.

Når du har reserveret en byggegrund, sender vi dig en mail med et link. Du skal klikke på linket for at bekræfte din reservation. Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Hjørring Kommune passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger her https://hjoerring.dk/databeskyttelse/


Dine oplysninger

X

Bud på:

Mine kontakt oplysninger

For virksomheder

Jeg tilbyder hermed at købe den udbudte ejendom til en kontaktpris på: kr. idet jeg samtidig indestår for at have modtaget finansieringstilsagn fra pengeinstitut eller realkreditinstitut.

Jeg er bekendt med, at salget er betinget af Byrådets accept af tilbuddet.

Jeg har læst og accepteret salgsvilkårene.

Vedlæg filer

Hjørring Kommune passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger her

X
X

Herunder finder du en række links til forskellige nyttige dokumenter, som du kan downloade som PDF eller følge linket ind på en extern hjemmeside.

Luftfoto visende grundene
Dalvej

Fra grundene på Dalvej i Tolne Kirkeby er der cirka 1,5 kilometer til togstationen og 1,4 kilometer til hovedvejen mellem Sindal og Frederikshavn. Der er fra flere af grundene udsigt til Tolne Skov, som ligger få hundrede meter øst for området. Her får man mange kvadratmeter for pengene.

Bygningshøjden må højest være 8,5 meter. Der må bygges i 1½ etage. Grundene må bebygges op til 25 %.

Salgsprisen er inkl. moms og tilslutningsbidrag til kloak, vand og el.

Tolne

Stationsbyen i den gamle løvskov

Tolne er opdelt i Tolne Stationsby og Tolne Kirkeby. Byen ligger cirka 8 kilometer øst for Sindal i et gammelt løvskovsområde og 17 kilometer fra Frederikshavn. Hovedgaden gennem byen følger det kuperede terræn som en lille slynget bjergvej. Skoven præger det omkringliggende område med markante skovbryn, som flere steder når helt ind i byen.

Det stærkt kuperede landskab i Tolne har sammen med de store gennemgravninger til jernbanen skabt et usædvanligt område. Midt i området blev stationen placeret, og den efterfølgende bebyggelse langs byens hovedvej, Kirkevej, måtte klemme sig ind i slugten mellem jernbane, veje og stejle skråninger. Det har skabt et bymiljø og nogle bebyggelser med mange særprægede træk.

Toget på strækningen mellem Aalborg og Frederikshavn standser i Tolne.

Øst for byen ligger Tolne Efterskole, som er en specialefterskole for unge med særlige behov.

Tolne har et aktivt foreningsliv med blandt andet borgerforening, idrætsforening, ungdomsforening, teaterforening og skyttekreds. Der er et aktivt og kreativt miljø i byen. Byen har foreningsfællesskab med Mosbjerg. Med Tolne Skov som nabo er der rig mulighed for at dyrke et aktivt friluftsliv.

Størstedelen af Tolne Skov er naturskov og fredet. Skoven rummer store landskabelige og biologiske værdier og rester af ældre tiders skovdrift. Omkring Skovpavillonen og enkelte andre steder består skoven af 100-200 år gamle bøgetræer, som samtidig er landets nordligste oprindelige bøgeskov. Tolne Bakker i den nordligste del af Tolne Skov er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde.

Tolne Skovpavillon har gennem årene været samlingssted for folkemøder og et populært udflugtsmål, som man kunne komme til med toget til Tolne Station. Skovpavillonen, som opførtes i 1907 efter tegninger af arkitekt Vejby Christensen, blev fra starten udlejet som restauration og senere også som dansested.

Skovpavillonen blev renoveret i 2010. Den drives i dag af en forening og anvendes til arrangementer og private fester. Området ved Tolne Skovpavillon rummer naturlegeplads, afmærkede vandreruter, madpakkehus og toiletfaciliteter. Pavillonen er fortsat et velbesøgt udflugtsmål.

Tolne har omkring 200 indbyggere.