This is the content
X

Reservér grunde i

Herunder kan du se en liste med ledige byggegrunde, som du kan reservere. Sæt X ved den eller de byggegrunde, du ønsker at reservere, og udfyld kontaktformularen.

Når du har reserveret en byggegrund, sender vi dig en mail med et link. Du skal klikke på linket for at bekræfte din reservation. Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Hjørring Kommune passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger her https://hjoerring.dk/databeskyttelse/


Dine oplysninger

X

Bud på:

Mine kontakt oplysninger

For virksomheder

Jeg tilbyder hermed at købe den udbudte ejendom til en kontaktpris på: kr. idet jeg samtidig indestår for at have modtaget finansieringstilsagn fra pengeinstitut eller realkreditinstitut.

Jeg er bekendt med, at salget er betinget af Byrådets accept af tilbuddet.

Jeg har læst og accepteret salgsvilkårene.

Vedlæg filer

Hjørring Kommune passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger her

X
X

Herunder finder du en række links til forskellige nyttige dokumenter, som du kan downloade som PDF eller følge linket ind på en extern hjemmeside.

Grundene vist på luftfoto
Nejstgårdvej

Udstykningen støder op til det grønne område ved Nejst Bæk. Der er 700 meter ad et stisystem til Tornby Skole, børnehus og idrætshal. Mod vest afgrænses området af Tornby Klitplantage, hvor der er masser af muligheder for friluftsaktiviteter.

Bygningshøjden må højest være 8,5 meter. Der må bygges i to etager.

Bygningen må opføres i teglsten, skærmtegl, med pudset eller vandskuret overflade og med mulighed for beklædning helt eller delvist af træ, metal eller glas. Soklen må højst være 0,6 meter høj.

Taget kan være et symmetrisk sadeltag, et asymmetrisk sadeltag, et tag med ensidig taghældning eller et fladt tag. Taget skal dækkes med sorte tegl, beton, tagpap, fibercement bølgeplade, natur- eller fibercementskifer.

Grundene må bebygges op til 30 %.

Salgsprisen er inkl. moms og tilslutningsafgift til kloak, vand og el, som i alt udgør kr. 87.156 kr. Regnvand skal nedsives på grund nr. 119.

Tornby

Tæt på kyst og nabo til klitplantage

Tornby ligger på landevejen mellem Hirtshals og Hjørring. Der er kun 5 kilometer til Motorvej E39. Byen ligger i en storslået natur med udstrakte plantager, klitlandskaber og det markante Tornby Bjerg. Nord for byen ligger et større sommerhusområde med cirka 740 sommerhuse.

Byen er præget af den gennemgående Hovedvej mellem Hirtshals og Hjørring. Der er boligområder på begge sider af Hovedvejen med hovedparten af den nye parcelhusbebyggelse vest for vejen.

Hirtshalsbanen har stoppested i byen. Den oprindelige stationsbygning og det tilhørende pakhus, tegnet af arkitekt Sylvius Knutzen, har bevaret deres oprindelige udseende og karakter. Stationen anvendes i dag som privat bolig.

Tornbys grønne kendetegn ligger nord for Tornby Kirke, hvor et sumpet engareal ved Nejst Bæk danner en grøn kile mellem byens to vestlige boligområder. Områderne er forbundet med en 90 meter lang plankebro hen over engen.

Umiddelbart vest for Tornby ligger Tornby Klitplantage, som er en højtbeliggende, vindudsat vestkystplantage. Plantagen strækker sig fra Tornby til Vesterhavet, hvor den følger en 15-25 meter høj tidligere havskrænt. Klitplantagen bruges af mange til rekreative formål blandt andet gåture, løb, mountainbike og rollespil.

Sydvest for Tornby Klitplantage ligger de storslåede Hønsebakker, der har navn efter de agerhøns, som i gamle dage kunne jages her.

Tornby har aktivt foreningsliv med blandt andet beboerforening, idrætsforening, spejder, kor, yoga, vinklub, lokalblad, forsamlingshus og bjærgelaug. Skolen fungerer som samlingssted for mange aktiviteter i lokalområdet. Byens Dagli’Brugs er også et vigtigt samlingspunkt i byen.

Nogle af byens foreningerne har i fællesskab renoveret og ombygget faciliteterne omkring Tornby Hallen med blandt andet minihal og fitnessfaciliteter.

Tornby har godt 1.000 indbyggere.