05. april 2024
Landbrugsareal med naturinteresser

I Nr. Tornby er der et landbrugsareal på godt 6 ha til salg. der er registreret beskyttet natur på halvdelen af arealet. Læs mere her

Luftfoto
09. februar 2024
Erhvervsgrunde i Hjørring

Nu kan du byde på en grund i Hjørrings nye erhvervsområde ved Anholtvej og Venøvej mellem Sæbyvej og Farøvej. Læs mere her

Foto af Skolegade 6 med nr. 4 i baggrunden
15. januar 2024
Bevaringsværdige bygninger centralt i Hjørring By til salg

Hjørrings første hospital og den gamle skolebygning i Skolegade - to bevaringsværdige bygninger - genudbydes med en mindstepris. Læs mere om bygningerne og salget her 

26. april 2021
Hvad betyder det, når en grund er reserveret?

Vi modtager jævnligt forespørgsler om, hvad det betyder, at en grund er reserveret? Og om man kan købe en grund, der er reserveret? 

En reservationen gælder i 3 måneder fra den dag køberen meddeler ønsket om reservationen. Reservationen bortfalder automatisk ved udløbet af 3 måneders fristen, såfremt den reserverende part ikke har fremsendt et bindende tilbud i overensstemmelse med udbudsvilkårene inden fristens udløb. Den reserverende part kan kun forny sin reservation én gang, og i så fald løber der en ny 3 måneders frist fra det tidspunkt, hvor den reserverende part meddeler ønsket om fornyelse af sin reservation.

Hvis Hjørring Kommune modtager et bud på en grund, der er reserveret, kontakter Hjørring Kommune den reserverende part og anmoder om en endelig stillingtagen til, hvorvidt den reserverende part ønsker at købe grunden. Den reserverende part skal skriftligt meddele Hjørring Kommune, hvorvidt denne ønsker at købe grunden senest 5 arbejdsdage efter regnet fra dateringen af Hjørring Kommunes anmodning om den reserverende parts stillingtagen dertil. Er det modtagne bud højere i pris end den pris, som den reserverende part har reserveret grunden til, skal den reserverende part fra Hjørring Kommune have oplyst, at Hjørring Kommune har modtaget et overbud, således at den reserverende part også får mulighed for at afgive et overbud. De bydende vil dog ikke blive oplyst om størrelsen af det/de højere bud. Hvis ingen af de bydende afgiver højere bud eller der fortsat er flere enslydende bud efter denne 2. budrunde, afgøres det ved lodtrækning, hvem der kan erhverve grunden.