22. november 2022
Laksevej 10, Bindslev - Areal til have, ophold, parkering el. lign.

 

Laksevej 10 (Matrikel nr. 8cg, Nr. Bindslev By) udbydes hermed til salg på nye vilkår. Der er tale om et trekantet areal for enden af Laksevej.

Arealet kan herefter IKKE anvendes til selvstændig bebyggelse, men derimod til for eksempel have, legeplads, privat parkering el. lign. Der vil også være mulighed for sammenlægning med nabogrund til én samlet boliggrund.  

Arealet udbydes i offentligt udbud frem til 15. december 2022. Mindsteprisen er fastsat til 50.000 kr. excl. handelsomkostninger.

Bud, med angivelse af beløb og påtænkt anvendelse, fremsendes inden fristens udløb til grundsalg@hjoerring.dk. Hjørring Kommune forbeholder sig retten til at vælge frit mellem de indkomne bud. 

14. oktober 2022
Heerfordtsvej 24, Hjørring

På Heerfordtsvej 24 i Hjørring kan du nu købe en sjældent udbudt byggegrund på 1407 m2 i et fuldt udbygget villakvarter.

Grunden kan evt. anvendes til opførelse af et dobbelthus. 

Grunden udbydes i offentligt udbud frem til 1- november. Mindsteprisen er 795.000 kr. 

Læs mere her:

Heerfordtsvej 24, Hjørring | Nyudsigt.dk

 

 

Foto set fra vejen
13. september 2022
Charmerende, ældre originalt hus i Hirtshals

Du har nu en enestående chance for at erhverve et autentisk charmerende mindre hus opført i 1902, da kommunen ønsker at sælge ejendommen Hans Jensens Allé 27. Du kan læse mere om salget her.

26. april 2021
Hvad betyder det, når en grund er reserveret?

Vi modtager jævnligt forespørgsler om, hvad det betyder, at en grund er reserveret? Og om man kan købe en grund, der er reserveret? 

En reservationen gælder i 3 måneder fra den dag køberen meddeler ønsket om reservationen. Reservationen bortfalder automatisk ved udløbet af 3 måneders fristen, såfremt den reserverende part ikke har fremsendt et bindende tilbud i overensstemmelse med udbudsvilkårene inden fristens udløb. Den reserverende part kan kun forny sin reservation én gang, og i så fald løber der en ny 3 måneders frist fra det tidspunkt, hvor den reserverende part meddeler ønsket om fornyelse af sin reservation.

Hvis Hjørring Kommune modtager et bud på en grund, der er reserveret, kontakter Hjørring Kommune den reserverende part og anmoder om en endelig stillingtagen til, hvorvidt den reserverende part ønsker at købe grunden. Den reserverende part skal skriftligt meddele Hjørring Kommune, hvorvidt denne ønsker at købe grunden senest 5 arbejdsdage efter regnet fra dateringen af Hjørring Kommunes anmodning om den reserverende parts stillingtagen dertil. Er det modtagne bud højere i pris end den pris, som den reserverende part har reserveret grunden til, skal den reserverende part fra Hjørring Kommune have oplyst, at Hjørring Kommune har modtaget et overbud, således at den reserverende part også får mulighed for at afgive et overbud. De bydende vil dog ikke blive oplyst om størrelsen af det/de højere bud. Hvis ingen af de bydende afgiver højere bud eller der fortsat er flere enslydende bud efter denne 2. budrunde, afgøres det ved lodtrækning, hvem der kan erhverve grunden.