This is the content
X

Reservér grunde i

Herunder kan du se en liste med ledige byggegrunde, som du kan reservere. Sæt X ved den eller de byggegrunde, du ønsker at reservere, og udfyld kontaktformularen.

Når du har reserveret en byggegrund, sender vi dig en mail med et link. Du skal klikke på linket for at bekræfte din reservation. Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Hjørring Kommune passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger her https://hjoerring.dk/databeskyttelse/


Dine oplysninger

X

Bud på:

Mine kontakt oplysninger

For virksomheder

Jeg tilbyder hermed at købe den udbudte ejendom til en kontaktpris på: kr. idet jeg samtidig indestår for at have modtaget finansieringstilsagn fra pengeinstitut eller realkreditinstitut.

Jeg er bekendt med, at salget er betinget af Byrådets accept af tilbuddet.

Jeg har læst og accepteret salgsvilkårene.

Vedlæg filer

Hjørring Kommune passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger her

X
X

Herunder finder du en række links til forskellige nyttige dokumenter, som du kan downloade som PDF eller følge linket ind på en extern hjemmeside.

Hegnet

Fra området er der kun 500 meter til Lørslev Friskole og Børnecenter og til Lørslev Café og Kulturhus. Du har her en unik mulighed for at købe en stor jordbrugsparcel, hvor du må have et mindre dyrehold eller en stor frugthave i tilknytning til din bolig.

Boliggrundene Hegnet 30, 32, 34 og 40 er omfattet af Lokalplan 07.01.1980. For disse grunde gælder, at bygningshøjden højest må være 8,5 meter. Der må bygges i 1½ etage. Taget skal have en hældning på mellem 25 og 55 grader. Grundene må bebygges op til 25 %.

Jordbrugsparcellen Hegnet 25 er omfattet af Lokalplan 07.08.2005. For jordbrugsparcellen gælder, at bygningshøjden højest må være 8,5 meter. Der må bygges i 1½ etage. Tagkonstruktionen skal have enten ensidig hældning, sadeltag eller forskudt hældning. Grunden må bebygges op til 25 %.

Salgsprisen er inkl. moms og tilslutningsbidrag til  el og drikkevand.

Hegnet 25 og 40 er ikke tilsluttet kloak, der er ikke sat skelbrønde,. Disse grunde sælges derfor sælges uden tilslutning  til kloak- og overfladevand. Tilslutning afregnes derfor direkte med Hjørring Vandselskab.

Hegnet 30, 32 og 34 sælges kloakeret. Oven i den annoncerede pris for disse grunde kommer derfor en tilslutningsafgift for spildevand og regnvand på 64.875,00 inkl. moms (2020).

Lørslev

Åbent landskab og aktivt foreningsliv  

Lørslev ligger omkring 6 kilometer sydøst for Hjørring med kun 4 kilometer til Motorvej E39 og 2 kilometer til hovedvejen mellem Hjørring og Frederikshavn. Byen ligger i et åbent landskab med enge og åløb, der nord for byen samler sig i Uggerby Å. Mod sydvest hæver terrænet sig op mod Ilbjerge.

Byens størrelse gør, at mange boliggrunde har en god forbindelse til det åbne landskab. I området ved Hegnet findes legeplads, bålhytte og petanquebane.

Boligbebyggelsen er karakteriseret af vejbebyggelser langs Ugiltvej. Fra 1960’erne og frem er der bygget parcelhuse øst for den oprindelige by fortrinsvis syd for Ugiltvej omkring Vænget, Lørslevbuen og Hegnet. Samtidig med udbygningen af byen blev den nuværende skole bygget som en ny og moderne centralskole. Der er enkelte håndværksvirksomheder i byen.

Lørslev har idrætsfællesskab med Ilbro og et aktivt foreningsliv med blandt andet borgerforening, spejder og ungdomsklub. Lørslev Friskole og Børnecenter fungerer sammen med Lørslev Café og Kulturhus som samlingssted for mange aktiviteter i området.

Byens historie går flere hundrede år tilbage, og byen har udviklet sig gennem flere perioder. Mejeriet fra 1908 og den oprindelige skolebygning ligger i byens centrale vejkryds. Lørslev blev i 1913 stationsby på Hjørring-Hørby-banen, og stationsbygningen ligger ved Smutvejen. Jernbanen blev nedlagt i 1953, men det gamle baneforløb kan anes i Troldnæsvejs forløb sydøst for stationen.

Der bor 270 indbyggere i Lørslev.